OFERTA

Oferujemy Państwu nasze usługi w formie jednomiesięcznych pakietów z zakresu administracji i księgowości.
Dostosowujemy się do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość modyfikacji pakietów lub indywidualnej wyceny.
Wykonujemy również jednorazowe usługi.
W przypadku stałej współpracy oferujemy dodatkowe rabaty.
Zaufanie naszych klientów to podstawa, gwarantujemy zachowanie pełnej dyskrecji we współpracy z Państwem.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługa Księgowa

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług Vat
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków

Obsługa Kadrowo – Płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno- prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i dokumentacji rozwiązania stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy

Usługi doradcze

 • porady i konsultacje dla osób fizycznych
 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • doradztwo w sprawach kadrowo - płacowych

Usługi administracyjne 

 • obsługa biura w siedzibie klienta lub zdalna obsługa administracyjno-biurowa
 • obsługa mailowa i telefoniczna
 • prowadzenie kalendarza spotkań
 • redagowanie pism
 • załatwianie wielu spraw w Państwa imieniu
 • współpraca z Urzędami
 • mobilność i dogodność wyboru lokalizacji świadczonych usług

 

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych